Om oss


circle_logoHej och välkommen till Svenskt Modulforum

Svenskt Modulforum är en intresseförening för alla som bygger modelljärnväg som moduler. Vi startade våren 2007 som ModulSyd efter att ha haft en inspirationsträff i Jönköping. Några av grundarna var med i föreningen Mälarmodulmöte i Stockholm och hade en önskan om något liknande i södra Sverige. Från 2022 heter föreningen Svenskt Modulforum.

Sedan starten har byggandet av moduler tagit fart. Vi träffas dels på olika modulträffar, dels umgås vi på vårt internetforum och en del av oss träffas i lokala grupper. Svenskt Modulforum är främst ett nätverk av likasinnade där vi hjälper och stöttar varandra, ger tips och råd, och ordnar gemensamma träffar.

MJ-hobbyn är en mång-facetterad företeelse, där de allra flesta hittar sina favoritområden. En del gillar design och utformning av landskap, kanske återskapa en given del av världen vid en given tidpunkt. Andra gillar att få till fungerande elektriska kopplingar och signaler, belysning i alla hus, eller kanske ordna till datasystemet för kontroll och körning med hjälp av t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta.

Det bästa är att man inte behöver vara duktig på alla olika delar, utan man hjälps åt både vad gäller tips & tricks, samt även gällande mer handfast hjälp.

Gemensamt är dock att ”vi kopplar ihop och kopplar av i miniatyr”! När alla moduler är sammanbyggda och flera 100-tals meter miniatyrlandskap ligger färdigt, då är det dags för ”trafikspel”!

Trafikspel kan liknas vid ett enda stort rollspel. Alla deltagare väljer eller får tilldelat sig en roll som ingår i spelet. Efter ett givet schema (normalt en tidtabell) fortgår spelet. Kommer persontåget in på rätt tid till rätt spår? Är godståget färdigväxlat för avgång 12.52? Är det lämnat klartecken på linjen för att släppa iväg rälsbussen till nästa station? Alla – lokförare, stinsar, växlingspersonal, tågklarerare, logistikplanerare – måste samarbeta för att spelet ska flyta på. Ibland blir det problem med förseningar och fyllda stationer som följd. Trafikspel kan vara stundtals hektiska, men i alla förekommande fall väldigt underhållande.

Trafikspelsträffar anordnas löpande året runt. Håll utkik i vår kalender om var och när nästa träff är!