Moduler?


En social form av modelljärnväg är ”modulrallande”. Man bygger mindre modelljärnvägsmoduler som sedan kopplas ihop till större anläggningar vid olika sammankomster. En typisk modul kan enkelt beskrivas som en rektangulär skiva där ett eller två spår löper från kortsida till kortsida.

Det finns flera olika standarder för hur modulerna får se ut beroende på skala och tema. De viktigaste delarna av standarden innehåller specifikationer för spåravstånd och skruvhålens placering vid modulens kortsidor. Det finns s.k. ”övergångsmoduler” som gör att olika modulstandarder kan kombineras.

I övrigt brukar modulen få utformas fritt med kurvor, tunnlar, bebyggelse, o.s.v. Resultatet blir därför ett väldigt varierande landskap och i princip uppstår en helt unik modelljärnväg vid varje sammankomst (modulträff) beroende på vilka moduler som ingår.

Även som hemmabana är moduluppbyggnaden att föredra. Dels är det lätt att plocka fram och plocka undan banan, dels kan man ta med sig valfritt antal moduler till modulträffen.

I Sverige finns flera föreningar tex FNISS, FREMO, MMM (Mälar Modul Möte) och Svenskt Modulforum.