A: Vänster kortsida:
B: Höger kortsida:
C: Övre långsida:
D: Undre långsida:
E: Hörnet A-C till hörnet B-D:
F: Hörnet A-D till hörnet C-B:
Modulnamn: Behöver inte anges
Sidorna A och B är gavlarna med spåranslutning.
 
 
Observera att decimaler ska anges med decimalpunkt, inte komma-tecken.
Det spelar ingen roll om måtten är i meter, cm eller mm, bara alla mått
är angivna i samma enhet.

Tips från Roland Levin i MMM:
Det kan vara svårt att mäta diagonalerna eftersom landskapet är i vägen.
Lägg därför gärna modulen på ett plant underlag, t ex ett cementgolv eller
ett stort papper, och rita av den för att sedan mäta på det plana underlaget.

Om man vill skriva ut beräkningen och spara som dokumentation så kan
man ange modulens namn som då visas då på utskriften.