Grimslöv

Användarvisningsbild
kasoe
Inlägg: 730
Blev medlem: 2012-05-09, 02:17

Re: Grimslöv

Inlägg av kasoe »

Håller med Peter, jag var på väg att skriva något liknande baserat på en känsla men trodde att jag måste ha fel...
Jag hade inte riktigt fattat att det var olika regler för olika träffar... Håller med, definitivt något att ta upp till diskussion!

/Anders Ö
Anders Östlund
Huvudintressen är Svenskt smalspår i 0, Amerikansk N-skala och en hel del annat inom MJ...
Bygger du i nollan? Kika in på www.nollan.nu

Användarvisningsbild
daniel
Inlägg: 3161
Blev medlem: 2012-05-08, 10:15

Re: Grimslöv

Inlägg av daniel »

AlexanderEhn skrev:
2019-11-28, 22:21
AlexanderEhn skrev:
2019-11-28, 22:21
Jag bryr mig inte om vem som är huvudman för Grimslövsträffen. Om det är Fremo, ModulSyd, Anders Östlund eller Värnamo modelljärnvägsförening spelar kvitta. Men, träffen omsätter 100 000 kr och någon måste hantera den ekonomin. Den lokala MJ-klubben i Växjö, VäxjöRallarna, kan inte göra det. Och det finns ingen privatperson i Växjö som är villig att ta det ansvaret. Alltså behövs någon annan, helst någon som är tillräckligt stor och har de finansiella musklerna ifall något går galet.
Dessvärre, och det som gör mig besviken som medlem i Modulsyd, är att det i våra regler står att Modulsyd endast täcker lokalkostnader. download/file.php?id=7824

Vi har redan avhandlat ämnet tidigare, det slutade med att vi inte skulle diskutera detta på forumet. Typ. viewtopic.php?p=38731#p38731

Min poäng här är att jag tycker att det inte är OK att vi som förening har så luddiga regler för att de ska kunna tillämpas godtyckligt efter behag och vem det är som ansöker om att få Modulsyd som förlustgarant.
Tydligare regler och riktlinjer efterfrågas. Om vi nu ska fortsätta med Modulsyd...
Det finns ALLTID en risk. En erfarenhet som många handlare har är att folk inte betalar fakturan för det de har köpt, eller är sena med betalningen. För en träff som Grimslöv där enkelrum+mat+deltagaravgift kostar 2760 kr räcker det med att fyra personer uteblir med betalningen för att förlusten ska överstiga 10 000 kr. Vi har hittills varit förskonade mot det, men risken finns. Även andra oväntade händelser kan inträffa som man inte rår över eller har mycket små möjligheter att påverka.

Inför nästa års träff ville Grimslöv höja priset på mat, boende, lokalhyra, m.m. rejält. Som ni kanske kommer ihåg var det tveksamt om träffen överhuvudtaget skulle bli av. Samtidigt var det många deltagare på årets träff som var mycket nöjda och som tydligt önskade att vi fortsätter även nästa år. Och då tvingas man till förhandling med Grimslöv och i en förhandling måste man ge och ta. Ett sådant givande från ModulSyds sida var att vi åtog oss att garantera minst 35 bäddar (av 41). Vi var fullbokade på årets träff och såg det som ytterst sannolikt att vi blir i princip fullbokade även på nästa års träff, vilket gjorde att styrelsen beslutade sig för att ta den risken. Och vi är sedan en månad tillbaka också fullbokade på bäddarna.

Du ställer en högst relevant fråga om förlustgarantin. Problemet här är att vi har flera motsatta intressen som står mot varandra:
  • Vi vill att alla träffar ska gå plus, men samtidigt finns det inget egenvärde i att ModulSyd ska samla på sig ännu mer pengar.
  • Det ekonomiska resultatet av träffen bestäms i hög grad av antalet deltagare. Blir vi 50, 60, 70 eller 80 deltagare? Det vet vi aldrig i förväg.
  • Om vi har för lösa regler är risken att arrangören börjar plocka in extra "nödvändiga" saker i träffen. Digitalsystem, telefonisystem, eller annat. Detta är skälet till formuleringen att förlustgarantin enbart gäller lokalhyran.
  • Samtidigt kan omständigheterna göra att styrelsen bedömer att vi behöver ta en risk på ett visst område, t ex avseende boendet, att vi behöver boka 35 bäddar.
Jag önskar att detta var enkelt och att man kunde formulera ett enkelt dokument som tydligt beskriver vad som gäller. I praktiken visar det sig vara mycket svårt. Om vi ska formulera ett dokument som berättar exakt vad vi får resp. inte får så kommer antingen styrelsen vara bakbunden, vilket t ex hade riskerat att Grimslövsträffen inte hade gått att genomföra eller blivit mycket dyrare. Eller att vi hade fått ett väldigt långt dokument med massa snåriga formuleringar som dessutom måste uppdateras hela tiden.

I ModulSyd, liksom alla föreningar, är det styrelsen som ansvarar för föreningens ekonomi. Om årsmötet inte anser att styrelsen har skött sitt åtagande kan årsmötet avstå från att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och därefter kan årsmötet kräva styrelsen på ersättning. Men jag hoppas att det aldrig kommer att behöva komma dit.

Henrik Maude
Inlägg: 105
Blev medlem: 2015-11-14, 18:18

Re: Grimslöv

Inlägg av Henrik Maude »

Jag kan inte titta i modulsyds stadgar som Alexander länkar till då jag inte är medlem. Men om det stämmer som han skriver att modulsyd kan gå in som förlustgarant för enbart lokalkostnaden bör styrelsen se till att hålla sig till detta fram tills att stadgarna har ändrats.
Nu verkar Grimslövs-träffen inte ha några problem med att få ekonomin att gå ihop så att modulsyd går in som garant för en eventuell förlust bör ses som enbart en teknikalitet. Men vid det tillfälle som Grimslövsträffen gör en förlust bör årsmötet inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Det blir alltså en risk som styrelsen tar när de går utanför föreningens stadgar.
Att skriva om stadgarna om vilka risker vid en träff som modulsyd kan ta bör inte bli så komplicerat då de kan skrivas övergripande.
Dessutom bör behandlingen av samtliga träffar som arrangeras av medlemmar i modulsyd hanteras lika och få samma omfattning av support från modulsyd.
Om olika arrangörer av träffar hanteras väldigt olika kommer det tyvärr i längden skapa osämja bland medlemmarna.
/ Henrik Maude
barnbarns barn till Ivan Öfverholm

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 923
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Grimslöv

Inlägg av StefanFjällemark »

När det gäller ModulSyds ekonomiska ansvar för träffar är detta något som inte regleras i stadgarna. Det är en fråga som styrelsen beslutar om.

Det nuvarande regelverket som styrelsen beslutat om går ut på att man skall ta en risk som maximalt kan uppgå till lokalhyran. Men vi accepterar inte budgetar som kalkylerar med förlust, det skall finnas en rimlig chans att träffen går ihop ekonomiskt eller går med plus.

Den som vill arrangera en träff lämnar in en budget för träffen. Om styrelsen godkänner budgeten kommer ModulSyd att stå som arrangör för träffen och får då eventuellt överskott eller bekostar eventuellt underskott. Så det utgår inga bidrag till andra föreningar. Det handlar endast om vilka träffar ModulSyd skall åta sig att arrangera.

Styrelsen gör en riskbedömning baserat på budgeten, och om denna bedöms ligga under kostnaden för lokalhyran så brukar vi godkänna. När väl styrelsen godkänt träffen har föreningen också fullt ekonomiskt ansvar. Med facit kan vi se att detta har föreningen har lyckats bra med detta, då det finns ca 100.000 kr i kassan idag. Så det blir nog svårt att driva en fråga om att inte ge styrelsen ansvarsfrihet.

Budgeten för Grimslövsträffen är baserad på samma antal deltagare som förra året. Hur resultatet blir för Grimslövsträffen återstår alltså att se. Sista anmälningsdag är 15 december. Styrelsen har möte 16 december och gör då en utvärdering av det förväntade ekonomiska resultatet.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Styrelsemedlem i ModulSyd och medlem i FREMO.

Användarvisningsbild
hakang
Inlägg: 122
Blev medlem: 2012-05-09, 02:21
Ort: Täby
Kontakt:

Re: Grimslöv

Inlägg av hakang »

MMM gör i praktiken skillnad på träffar som arrangeras av enskilda medlemmar och träffar som arrangeras av MMM som förening. Jag skulle tro att om det här hade handlat om MMM hade regeln om lokalhyra tolkats som att lokalhyretäckningen enbart rör träffar som enskilda medlemmar ordnar. Grimslövsträffen arrangeras väl av ModulSyd (föreningen)? I så fall kunde jag tro att andra regler gäller.

/H

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 923
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Grimslöv

Inlägg av StefanFjällemark »

ModulSyd ger inga bidrag till träffar som arrangeras enskilda medlemmar.

Vill man som enskilda medlemmar arrangera en träff kan man lägga fram en budget till styrelsen. Accepterar styrelsen budgeten arrangeras träffen av ModulSyd, och medlemmarna blir träffansvarig och ordnar det praktiska.

Alla pengar går via ModulSyd. ModulSyd kan också stå för hyresavtalet om uthyraren kräver detta.

Tanken är att det bara ska finnas en part som har det ekonomiska ansvaret. Ett delat ekonomiskt ansvar är inget ansvar.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Styrelsemedlem i ModulSyd och medlem i FREMO.

Användarvisningsbild
AlexanderEhn
Inlägg: 794
Blev medlem: 2017-07-11, 23:47
Kontakt:

Re: Grimslöv

Inlägg av AlexanderEhn »

Jag ser faktiskt inte alls att det skulle vara svårt att formulera en skrivning som reglerar detta. Både Stefan och Daniel har ju formulerat det. Det är upp till styrelsen att utvärdera varje enskild ansökan utifrån vissa givna kriterier.

Vill man ändra dokumentet på "enklaste sätt" kan skrivningen om lokalhyran helt sonika strykas. Den bidrar endast till förvirring.


Sen är det en annan diskussion om jag som medlem i Modulsyd är beredd att överlåta till styrelsen göra den bedömningen och ta risken med Modulsyds (eller "mitt") kapital som garant. Risken är ju i praktiken inte alls begränsad till endast lokalhyran utan gäller kostnaden för arrangemanget som helhet. Det får jag ju ta ställning till när jag blir medlem i Modulsyd.
Pågående byggprojekt just nu:
"Kombihamnen", blir ingen hamn, men väl en kombiterminal i N-skala med svensk förebild Byggtråd här!
"Glassfabriken" blir en industrimodul med genomgående linje, N-Re.

Användarvisningsbild
daniel
Inlägg: 3161
Blev medlem: 2012-05-08, 10:15

Re: Grimslöv

Inlägg av daniel »

Jag ska ta upp frågan på nästa styrelsemöte.

fs_toni
Inlägg: 483
Blev medlem: 2014-01-16, 12:40

Re: Grimslöv

Inlägg av fs_toni »

hakang skrev:
2019-11-29, 12:05
MMM gör i praktiken skillnad på träffar som arrangeras av enskilda medlemmar och träffar som arrangeras av MMM som förening. Jag skulle tro att om det här hade handlat om MMM hade regeln om lokalhyra tolkats som att lokalhyretäckningen enbart rör träffar som enskilda medlemmar ordnar. Grimslövsträffen arrangeras väl av ModulSyd (föreningen)? I så fall kunde jag tro att andra regler gäller.
Som jag minns det så stod MMM mycket riktigt för hyran när jag arrangerade träffar i Rotebro. Däremot ordnade jag själv med allt praktiskt runt arrangemanget som då täcktes av träffavgift och vinst på försäljning av t ex smörgåsar. Jag tycker det var en bra modell som stimulerar enskilda till att vilja ta initiativ till att arrangera träffar. Man får ansöka om MMMs stöd mot att medlemmarna bjuds in och får en trevlig träff. Man har som arrangör(er) stora friheter att utforma träffen, men får å andra sidan dra det stora lasset med jobbet runt träffen...

Användarvisningsbild
AlexanderEhn
Inlägg: 794
Blev medlem: 2017-07-11, 23:47
Kontakt:

Re: Grimslöv

Inlägg av AlexanderEhn »

daniel skrev:
2019-11-30, 00:18
Jag ska ta upp frågan på nästa styrelsemöte.
Tack.

Jag vill poängtera att jag i det specifika fallet Grimslöv 2020, inte har något emot att Modulsyd går in som arrangör och garant för hela arrangemanget Det är ju fantastiskt att vi har den möjligheten i modulsverige. Men vi måste ha tydlighet i våra regler så att alla vet vad som gäller och vad man kan förvänta sig.
Pågående byggprojekt just nu:
"Kombihamnen", blir ingen hamn, men väl en kombiterminal i N-skala med svensk förebild Byggtråd här!
"Glassfabriken" blir en industrimodul med genomgående linje, N-Re.

Skriv svar

Återgå till "Grimslöv 2020 (ModulSyd är arrangör)"