Re: Modulträffguide

Användarvisningsbild
daniel
Inlägg: 3379
Blev medlem: 2012-05-08, 10:15

Re: Modulträffguide

Inlägg av daniel »

På träffarna är det viktigt att alla tar ansvar för att träffen ska bli rolig för alla. Här är det en svår balansgång, mellan att å ena sidan vara välkomnade och ha hög tolerans, och samtidigt ha en fungerande bana och rolig körning.

En problematik är att vi har olika syn på vad som är viktigt. En del tycker landskapet är allt och trafiken är underordnad. Andra ser trafiken som det heliga och utseendet som mindre viktigt.

Över tid har vi som är ansvariga för ModulSyds träffar känt att vissa saker behöver betonas mer och vi behöver bli tydligare i vilka krav som ställs när man åker på modulträff. Vårt mål är att ha kul och att alla ska trivas och då behöver vi alla ta ansvar.

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 1138
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Modulträffguide

Inlägg av StefanFjällemark »

Tack för lusläsningen och kommentarerna.
JanFrelin skrev:
2018-11-10, 22:48
*Det finns en viss motsägelse mellan kravet på att man inte behöver medföra rullande materiel (2.1) och kravet på att bidra med fordon (2.2).
Texten justeras så att den blir konsekvent i nästa utgåva.
JanFrelin skrev:
2018-11-10, 22:48
*Stationsgräns kan mycket väl ligga på en linjemodul utanför stationen. Är det fortfarande stationsägarens ansvar? (2.3)
Ja, och texten kommer att förtydligas med detta.
JanFrelin skrev:
2018-11-10, 22:48
*Om "lok" avser alla sorters dragfordon, använd hellre begreppet dragfordon. (2.4)
Jag föredrar "lok" för i de flesta fall är det lok, och ordet lok återkommer t.ex. i "lokadresser" (och inte "dragfordonsadresser"), vi säger "lok och vagnar" etc.
JanFrelin skrev:
2018-11-10, 22:48
*Vilka minimivikter för vagnar avses i 2.4? Det finns tyvärr flera olika normer. http://www.svenskmjwiki.se/Vagnvikt
Kommer att lägga in exempel på normer. Vilken av dem man använder spelar inte så stor roll, det viktiga är att vagnarna inte är för lätta.
JanFrelin skrev:
2018-11-10, 22:48
*Betyder 4.1.2.1 att alla tåg ska gå lika fort?
Min erfarenhet är att, även om vi anger en hastighet i tjänsten, så kör lokförarna ändå efter eget huvud. Det inte finns något sätt för en lokförare att se den aktuella skalenliga hastigheten, och i bland sker störningar som att vagnar spårar ur eller lok tappar strömupptagning. Med alla dessa faktorer i spel spelar en teoretisk max-hastighet för tågen i praktiken ingen roll. Jag kör en körtidsmatris som innebär att körtiden alltid är konstant mellan två stationer, men tiden för uppehållen på stationen beroende på vad som skall hända där.
JanFrelin skrev:
2018-11-10, 22:48
*Avsnittet om styckegods bör antingen utvecklas eller tas bort (4.2.4.4).
Eftersom det förekommer så bör det utvecklas mer. Jag har nämnt det för att förhoppningsvis få input här.
JanFrelin skrev:
2018-11-10, 22:48
*Vilka regioner som finns bör förklaras (4.2.5.1).
Kommer att överväga detta, det är i så fall fler saker som bakgrundsfärger på vagnkort och kanske andra detaljer som skall in.
JanFrelin skrev:
2018-11-10, 22:48
*I avsnitt 4.2.6 - 8 nämns befattningen spelledare. Den verkar dock inte finnas med bland befattningsbeskrivningarna, bör nog ersättas med "trafikansvarig".
Ja, det skall ändras.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Ordförande i Svenskt Modulforum och medlem i FREMO.

Användarvisningsbild
FreddePettersson
Inlägg: 727
Blev medlem: 2012-05-09, 02:16
Ort: Värnamo

Re: Modulträffguide

Inlägg av FreddePettersson »

Helloj
Borde inte denna tråd ligga under ett annat mer generellt ämne?
DT-19 känns lite märkligt

I övrigt - se lovande ut!
Som erfaren träffarrangör finns väl något att tillägga i punkt 3.2
- tydligt dagsprogram så man vet tider mm
- tydligt inriktning i programmet. Dvs trafikspel, frikörning ( kanske också typen av frikörning) , epok etc
Medlem i Värnamo Modelljärnvägsförening
Medlem i FREMO
Medlem i ModulSyd

Bygger modelljärnväg i modulform:
Byggtrådar:
Kristineberg Lastplats område
Endlösa Tråd & Metall - en slutmodul
Ingaryds Industriområde

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 1138
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Modulträffguide

Inlägg av StefanFjällemark »

FreddePettersson skrev:
2018-11-12, 17:22
Borde inte denna tråd ligga under ett annat mer generellt ämne? DT-19 känns lite märkligt.
Vi kommer att flytta tråden efter DreamTrack 2019. Styrelsens tanke var att uppmärksamma ämnet inför just DreamTrack 2019, då vi efter våra erfarenheter från tidigare träffar beslutade oss om att arbeta för att höja minsta acceptabla nivå inför DreamTrack 2019.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Ordförande i Svenskt Modulforum och medlem i FREMO.

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 1138
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Modulträffguide

Inlägg av StefanFjällemark »

FreddePettersson skrev:
2018-11-12, 17:22
Som erfaren träffarrangör finns väl något att tillägga i punkt 3.2
- tydligt dagsprogram så man vet tider mm
- tydligt inriktning i programmet. Dvs trafikspel, frikörning ( kanske också typen av frikörning) , epok etc
Vad tror du om denna formulering?
Modulträffens program och andra förutsättningar bör utformas och presenteras för poten-tiella deltagare i god tid före träffen. I programmet skall man tydligt ange träffens inriktning samt dagsprogram med hålltider för aktiviteter, samlingar och mat.
För trafikspel anger man omfattning, epok och typ av trafikering, samt hur många trafikspel man förväntar att köra under träffen. Har man speciella krav på fordon, t.ex. en viss epok eller specifika teman kan det vara bra att ange detta redan i programmet.
Erbjuder man ”fri körning” skall man ange hur detta sker; i vilken omfattning stationer är bemannade eller kan manövreras* av den som kör sitt eget tåg.
Programmet bör vara spikat innan man går ut med inbjudan, och eventuella ändringar skall vara minimala och motiverade.

Fotnot
* Vissa deltagare med avancerade ställverk stänger av sina stationer när de själva inte är på plats. Det innebär att stationen ställs för genomkörande tåg men i övrigt inte kan manövreras, t.ex. för tågmöte.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Ordförande i Svenskt Modulforum och medlem i FREMO.

Användarvisningsbild
FreddePettersson
Inlägg: 727
Blev medlem: 2012-05-09, 02:16
Ort: Värnamo

Re: Modulträffguide

Inlägg av FreddePettersson »

ser bra ut
Medlem i Värnamo Modelljärnvägsförening
Medlem i FREMO
Medlem i ModulSyd

Bygger modelljärnväg i modulform:
Byggtrådar:
Kristineberg Lastplats område
Endlösa Tråd & Metall - en slutmodul
Ingaryds Industriområde

Användarvisningsbild
RickardNordström
Inlägg: 363
Blev medlem: 2013-09-28, 23:17
Ort: Göteborg

Re: Modulträffguide

Inlägg av RickardNordström »

Hej Stefan :)
Jag undrar varför man inte rett ut begreppet Persontrafik eller regionaltrafik? Regionaltrafik finns inte heller med.
Mvh Rickard

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 1138
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Modulträffguide

Inlägg av StefanFjällemark »

RickardNordström skrev:
2018-12-09, 18:15
4.2.3 och 4.2.4.1
Aha, det har gått en tid sedan jag lade ut en bearbetat utgåva. Så det gör jag här. Det har blivit en hel del justeringar i texten. Avsnittet om Persontåg finns inte lägre.
Bilagor
Modulträffguiden 0.5.pdf
(1.35 MiB) Nerladdad 188 gånger
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Ordförande i Svenskt Modulforum och medlem i FREMO.

Användarvisningsbild
JanFrelin
Inlägg: 583
Blev medlem: 2013-01-07, 00:20
Ort: Vällingby

Re: Modulträffguide

Inlägg av JanFrelin »

Mycket bra!

Två begrepp ur verkligheten som kan vara hjälpsamma:
*Tågordning, som beskriver sekvensen av tåg enligt tidtabellen på en station. http://www.svenskmjwiki.se/Tågordning
*Tjänstetidtabell, där den detaljerade tidtabellen för alla tåg finns. Används också för enstaka tåg. http://www.svenskmjwiki.se/Tjänstetidtabell. Är alltså inte samma sak som tjänstgöring.
FREMO H0-RE, svensk epok IIIb samt Proto 87 Svensk epok II, UWHJ och Inlandsbanan

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 1138
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Modulträffguide

Inlägg av StefanFjällemark »

Jag har valt att låsa tråden då diskussionen tenderar att spreta. Synpunkter på Modulträffguiden kan lämnas i PM eller via mail. Jag kommer att sammanfatta de synpunkter som kommer här i tråden och hur de eventuellt inarbetas i guiden.

Med referens till vad Daniel skrev som slutkläm i diskussionen om ModulSyds eventuella stöd till arrangörer, har jag rensat tråden från dessa inlägg. Det kommer att vara styrelsen ansvar att formuleringen angående arrangörsstöd blir korrekt i utgåva 1.0 av Modulträffguiden. Låter Daniels sista inlägg vara citerat här:
daniel skrev:
2018-12-12, 02:05
Om man tittar på hur träffar normalt ser ut ekonomiskt så är nästan alla kostnader utom lokalhyran direkt beroende av antal deltagare.

Skälet till att vi har skrivningen "förlustgarantin gäller enbart lokalhyran" är att träffarrangören inte ska sätta upp t ex inköp av en Z21:a eller inköp av boostrar som förlust. Så länge träffen går plus och man i förväg har med i budgeten inköp av t ex Z21 och träffen klarar det ekonomiskt så kan det funka, men det är något som styrelsen då får ta beslut om. Men det är inte okej att en träff går 2000 kr back när arrangören har använt en del av träffens intäkter till att köpa en Z21 för 3500 kr, även om träffen behöver det.

Problemet här är att det är nästan omöjligt att skriva ner exakt vad som gäller för varje given situation. Det blir alltid tolkningar fram och tillbaks hur man än gör. Vi kan ha en diskussion på forumet med 500 inlägg om hur detta ska tolkas och det kommer ändå vara oklarheter.

ModulSyds styrelse vill att fler arrangerar träffar. Och styrelsen vill hjälpa till, t ex med rådgivning eller att ModulSyd är arrangör för träffen. Men en sån här diskussion kommer aldrig att ge ett uttömmande svar på vad som gäller i varje given situation. Jag har telefon 0733-16 26 72 och det går bra att ringa mig, skicka ett PM till mig eller kontakta någon annan i styrelsen. För ekonomiska frågor kan det vara bra att kontakta vår kassör, Thomas Blidér. Men varken denna tråd eller någon annan tråd kan eller kommer reda ut alla frågeställningar om exakt vad som gäller.

Om du är intresserad av att arrangera en träff så prata med någon i styrelsen. Vi vill hjälpa. Men det är mycket lättare att föra en konkret diskussion om en konkret träff än att föra en abstrakt diskussion om träffar i allmänhet.

Jag ber att diskussionen om när, hur, var, ModulSyd kan vara arrangör avslutas i den här tråden. Kontakta istället mig direkt om ni har frågor. Observera! Vissa frågor är mycket svåra eller rent av omöjliga att besvara på ett forum. Det här är en av dem. Det går alldeles utmärkt att komma till mig med en vag idé om vad man vill göra och jag kan bistå med råd och tips och även föra en dialog om vad styrelsen och ModulSyd kan bidra med. Men det är omöjligt att på ett sådant här forum reda ut alla detaljer i vad som gäller i varje situation.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Ordförande i Svenskt Modulforum och medlem i FREMO.

Låst

Återgå till "Dreamtrack 2019 (ModulSyd är arrangör)"