Planeringsverktyg för trafikspel

Boostrar, dekodrar, signaler, m.m. Montering av dekodrar i lok. Datorprogram och programmering.
ErikKuiper
Inlägg: 1161
Blev medlem: 2012-05-09, 02:15

Re: Planeringsverktyg för trafikspel

Inlägg av ErikKuiper »

Jag har själv använt XPLN en del och tycker det fungerar OK, men det har sina egenheter (och buggar) och det hindrar dig inte att göra fel saker. Anledningen att jag började använda programmet var att här fanns något som fungerade och jag behövde inte utveckla något själv. Jag kunde koncentrera mig på planeringen.

Jag har även pratat med utvecklaren av XPLN och han ser att denna version av verktyget har nått sin ände och att det är dags att börja om på nytt igen. Då XPLN började utvecklas så ville man hitta någon bas som var plattformsoberoende, kunde möta behoven för tågplanering och helst inte krävde licenskostnader. Valet föll då (2004 tror jag) på OpenOffice. XPLNs föregångare är PLN, vilken jag tror var Excel-baserad. För nästa generation av trafikplaneringsverktyg ser utvecklaren av XPLN att man borde bygga med webbteknologier för att få ett plattformsoberoende verktyg. Han pratade om att bygga planeringsdelen på node.js, men att behålla LibreOffice/OpenOffice för generering av alla dokument och papper.

/Erik

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 1104
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Planeringsverktyg för trafikspel

Inlägg av StefanFjällemark »

ErikKuiper skrev:Jag har även pratat med utvecklaren av XPLN och han ser att denna version av verktyget har nått sin ände och att det är dags att börja om på nytt igen. För nästa generation av trafikplaneringsverktyg ser utvecklaren av XPLN att man borde bygga med webbteknologier för att få ett plattformsoberoende verktyg. Han pratade om att bygga planeringsdelen på node.js, men att behålla LibreOffice/OpenOffice för generering av alla dokument och papper.
Intressant. Har du möjlighet att dela kontakten till utvecklaren? Jag har en del funderingar på hur detta bör göras.

Min idé är lite annorlunda. Jag ser att serverdelen är helt baserad på att tillhandahålla all funktionalitet via ett REST API. På så sätt blir det en öppnare lösning och fler kan utveckla funktioner som använder data för olika ändamål. Ett sådant ändamål är att hämta data till LibreOffice/OpenOffice för att generera dokument. https://sv.wikipedia.org/wiki/Represent ... e_Transfer

En av applikationer mot detta API skulle vara en webbapplikation för att bygga trafikspel. Denna skulle jag bygga på REACT, som medger en deklarativ programmeringsstil av användargränssnittet och att vyer och funktionalitet kan brytas ner i små komponenter. Detta underlättar både felsökning och vidare utveckling. https://facebook.github.io/react/

För serverdelen skulle jag inte använda Node.js utan ASP.NET Core, av flera skäl:
  • Om man kan välja att skriva i ett typat språk som C# blir utvecklingen betydligt enklare genom att man får bättre stöd med en kompilator och att enhetstester är enklare att skriva. Det fanns en anledning till att Google övergav försöken att skriva Angular 2 i JavaScript eller Dart och valde TypeScript: http://www.eweek.com/developer/google-l ... aunch.html
  • ASP.NET Core applikationer kan göras betydligt snabbare än Node.js: https://www.ageofascent.com/2016/02/18/ ... 12-6-gbps/
  • ASP.NET Core applikationer kan köras på Windows, Linux och Mac, och vi pratar om kompilerad kod, inte interpreterande, och är helt Open Source, https://www.asp.net/core
  • Utveckling kan göras i ett mycket kompetent verktyg - Microsoft Visual Studio, och den finns i en gratisvariant med mycket bra stöd för C# och ASP.NET, debugging, GitHub etc. https://www.visualstudio.com/vs/community/
All källkod skulle jag lägga på t.ex. GitHub så att fler kan bidra eller se hur det är gjort, och att det finns flera administratörer till projektet. På så sätt kan källkoden förvaltas och vidareutvecklas även om jag inte längre kommer att delta.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Ordförande i Svenskt Modulforum och medlem i FREMO.

Användarvisningsbild
IngvarFransson
Inlägg: 31
Blev medlem: 2015-05-19, 10:58
Ort: Göteborg

Re: Planeringsverktyg för trafikspel

Inlägg av IngvarFransson »

StefanFjällemark » 2016-12-13, 08:37

LLJ skrev:
Har du tittat på "Gula sidorna" en databas för planering av godstransporter inom en träff? För lite större träffar är den en helt underbar hjälp för att hitta moduler som kan sända gods till din modul.Jag har hört talas om den men inte sett den. Har du en länk till webbsidan?
Ser inte att Stefan fått svar.
Kan det vara denna länk? http://g-zi.de/FYP/Main.php
Frasse
Medlem i ModulSyd

Användarvisningsbild
FreddePettersson
Inlägg: 713
Blev medlem: 2012-05-09, 02:16
Ort: Värnamo

Re: Planeringsverktyg för trafikspel

Inlägg av FreddePettersson »

Hej
Jag har översatt hela Gula Sidorna på länken ovan.
Man behöver inte vara Fremo medlem för att nyttja sidan, det är bara att skapa ett login
Sedan finns katergorin H0-SWE som passar svenska H0 moduler, MMM osv..

En mycket enklet sätt och framför allt ett super verktyg när träffarna nyttjar dessa.
Eftersom godshantering bygger på att du ska skapa frakterna till din egen modul är det lätt att söka gods mha internationella koder.
Om man har alla trafikplatser / stationer inlagda så kan man som trafikspels planerare i XPLN skapa databasen ur systemet.
Det finns telefonlistor, fraksedelgenerator, stationslistor mm

Jag anser att modul svergie börjar få ett stort behov av att skapa ett webbaserat modulbibliotek där man kan kinte likande info som i Driftplats på FYP
Med vänlig hälsning,
Fredde
Medlem i Värnamo Modelljärnvägsförening
Medlem i FREMO
Medlem i ModulSyd

Bygger modelljärnväg i modulform:
Byggtrådar:
Kristineberg Lastplats område
Endlösa Tråd & Metall - en slutmodul
Ingaryds Industriområde

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 1104
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Planeringsverktyg för trafikspel

Inlägg av StefanFjällemark »

Efter några års erfarenheter med att planera trafikspel (och ett helt yrkesliv med tidtabeller och databaser) börjar min databas kännas komplett. Så vad är det jag kan göra?

Först och främst kan jag beskriva bantopologin: mellan vilka trafikplatser går det spår, hur långt är det, är det enkel eller dubbelspår. Överlagrat detta beskriver jag tidtabellssträckor som bland annat utgör grunden för hur graferna ritas.
Om trafikplatserna har jag information om vilka trafikspår som finns, vilka andra spår och lastområde som finns, vilka godskunder som finns och deras ankommande och avgående gods; kvantitet och när lossning/lastning sker (dag/natt). Jag anger även om trafikplatsen skall vara bemannad eller inte, och lägger in på vilka trafikplatser det skall finnas växellok.

Med bantopologi och trafikspår på plats, kan jag planera tågens tidtabeller och kontrollera resultatet löpande i grafen. Succesivt sätter jag ihop lokomlopp genom att ange i vilka tåg ett visst lok skall användas. Det går även att ange att ett lok skall användas på en delsträcka, och ett annat lok tar över, t.ex. när tåget byter från 2R till 3R eller från el till diesel/ånga. Utifrån lokomloppen bygger jag förartjänster. En tjänst omfattar några speltimmars körning, oftast endast ett tåg, men ibland flera tåg. Nästa steg är att skapa omlopplaner för vagnar som går i fasta omlopp. Det är alla vagnar i persontåg samt helgodståg. Omloppsplanerna kan skrivas ut i ett format som passar i fickan på lok- och vagnkort.

Med jämna mellanrum kontrollerar jag innehållet i databasen. Jag har skrivit ett program som validerar alla tågs tidtabeller: att tiderna är i stigande ordning, att det är tider för alla trafikplatser längs vägen, att det endast finns ett tåg per spår, på stationer och mellan stationer. Om inga fel hittas, uppdateras den grafiska tidtabellen som är i HTML-format och kan öppnas i vilken webbläsare som helst.

Utifrån data om godskunder och ankommande och avgående gods kör jag en matchning för att hitta alla godsrelationer. Ofta går det inte att få till alla kombinationer, då vissa modulers godskunder är ensamma om sitt godsslag. För att hantera detta har jag en i stort sett alla svenska stationer i databasen som "externa" och alla är knutna till regionbegreppet med de färger vi använder på magasinen för att representera världen utanför banan. För dessa externa stationer kan jag lägga till godskunder med olika typer av ankommande och avgående gods. Detta ökar möjligheten att skapa frakter till alla bananas godskunder. När jag fått alla kombinationer går jag igenom dessa och lägger upp frakter i lämpliga kombinationer. Det går även att ange att en vagn startar på en annan station än utgångsstationen, t.ex. där den borde befinna sig när trafikspelet startar.

När jag nu har en komplett tidtabell samt alla lok, växellok, person- och godsvagnar i databasen kan jag skapa listor på vad som skall finnas på respektive station vid uppstart av trafikspelet. I databasen kan jag succesivt lägga in namnen på de som bidrar med vissa fordon. De kan sedan få en lista per person som innehåller det man lovat ta med sig och var på banan fordonen skall ställas upp.

Från databasen kan jag skriva ut alla papper som behövs under trafikspelet: Uppställningslista per station och per deltagare, förartjänster, stationstidtabeller, TAM-blad för respektive station/riktning, stationsinstruktioner, godskunder, fraktsedlar, lok- och vagnomlopp samt grafisk tidtabell.

Principen är enkel: allt läggs in i en och samma databas så att alla data hänger ihop. Detta ger stora möjligheter att vidareutveckla. Med databasen som grund skulle man kunna utveckla mer dynamiska hjälpmedel för träffen. Möjligheten att lägga till eller ställa in tåg, datastöd till tågklarering etc.

Bifogar exempel på utskrifter från databasen.

Vad är nästa steg? Ett webbaserat användargränssnitt och att lägga databasen i molnet. Vi får se ;)
Bilagor
Fordonsbehov.pdf
(228.14 KiB) Nerladdad 131 gånger
Fordonsuppställning.pdf
(253.7 KiB) Nerladdad 123 gånger
Fraktsedlar.pdf
(523.02 KiB) Nerladdad 126 gånger
Godskunder.pdf
(74.14 KiB) Nerladdad 117 gånger
Graf.pdf
(1.21 MiB) Nerladdad 118 gånger
Körtider.pdf
(215.92 KiB) Nerladdad 122 gånger
Lokomlopp.pdf
(434.54 KiB) Nerladdad 120 gånger
Stationsanslag.pdf
(565.85 KiB) Nerladdad 124 gånger
Stationsinstruktioner.pdf
(442.56 KiB) Nerladdad 124 gånger
Tjänster.pdf
(433.01 KiB) Nerladdad 119 gånger
Tågklareringsblad.pdf
(451.61 KiB) Nerladdad 123 gånger
Vagnomlopp.pdf
(413.51 KiB) Nerladdad 118 gånger
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Ordförande i Svenskt Modulforum och medlem i FREMO.

Per Widell
Inlägg: 150
Blev medlem: 2018-03-05, 20:34

Re: Planeringsverktyg för trafikspel

Inlägg av Per Widell »

StefanFjällemark skrev:
2018-09-24, 19:01
Vad är nästa steg? Ett webbaserat användargränssnitt och att lägga databasen i molnet. Vi får se ;)
Säg till om du behöver hjälp med detta, då det är vad jag har som yrke de senaste 25 åren. ;)

SethSwede
Inlägg: 438
Blev medlem: 2014-01-18, 10:09

Re: Planeringsverktyg för trafikspel

Inlägg av SethSwede »

Tack Stefan
Väldigt bra material att att läsa!
Ser fram emot utvecklingen.
Mvh
Seth

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 1104
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Planeringsverktyg för trafikspel

Inlägg av StefanFjällemark »

Utvecklingen har gått ett stet vidare med fokus på XPLN. Eftersom XPLN är det verktyg många använder har jag utvecklat import av XPLN till min databas. Det man får på köpet är en riktigt validering av data i XPLN efter samma regler som jag validera data i databasen. Den funktionen kan ju vara värdefull även om man enbart använder XPLN. Det verkar svårt att undvika fel i XPLN, oklart varför. Men skall det in i min databas krävs en viss konsistens i data.

Nu senast har jag validerat den norska delen av Kolding, och så här ser fellistan ut. De två första felen är hindrade, här måste man rätta i XPLN-dokumenten. De övriga handlar om planeringsfel, t.ex. flera tåg på samma stationsspår samtidigt. Hur skall regelverket vara? Är GT HCR 8318 i konflikt med GT HCR54863? eller är det samma lok som drar vidare? Är det rätt att tänka att spåret är belagt mellan tågets ankomst- och avgångstid? Det är i alla fall så jag planerar trafiken.

Kod: Markera allt

Lyngra har ikke spor 2
Eiker har ikke spor 9
Vognløp BM73 er overlappende PT 634: 06:19 - 06:50 og PT SJ 683: 06:22 - 06:56.
Tog GT HCR 8318 ved Eiker spor 3 ank 15:42 avg 16:30 er i konflikt med tog GT HCR54863 ved Eiker spor 3 ank 16:30 avg 16:35.
Tog GT CN 5602 ved Eiker spor 4 ank 16:37 avg 17:55 er i konflikt med tog GT OBAS8714 ved Eiker spor 4 ank 17:45 avg 19:00.
Tog GT CN5601 ved Eiker spor 4 ank 14:00 avg 15:10 er i konflikt med tog GT OBAS 8713 ved Eiker spor 4 ank 14:00 avg 15:00.
Tog GT GC8613 ved Eiker spor 5 ank 11:35 avg 11:50 er i konflikt med tog GT OBAS8704 ved Eiker spor 5 ank 11:34 avg 12:55.
Tog PT 2351 ved Steinsnes spor 1 ank 05:37 avg 05:45 er i konflikt med tog PT 2352 ved Steinsnes spor 1 ank 05:45 avg 05:53.
Tog PT 2351 ved Steinsnes spor 1 ank 05:37 avg 05:45 er i konflikt med tog PT 2372 ved Steinsnes spor 1 ank 05:40 avg 06:37.
Tog PT 2352 ved Steinsnes spor 1 ank 05:45 avg 05:53 er i konflikt med tog PT 2372 ved Steinsnes spor 1 ank 05:40 avg 06:37.
Tog TAB 5919 ved Fossum spor 1 ank 20:30 avg 20:40 er i konflikt med tog TAB5918 ved Fossum spor 1 ank 19:57 avg 20:35.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Ordförande i Svenskt Modulforum och medlem i FREMO.

DagCatoSkårvik
Inlägg: 47
Blev medlem: 2013-09-07, 00:51

Re: Planeringsverktyg för trafikspel

Inlägg av DagCatoSkårvik »

Morsomt :-)
Jeg kan bekrefte at:
HCR8318 fortsetter som HCR54863
TAB5918 fortsetter som TAB5919
PT2351 fortsetter som PT2352
PT2352 fortsetter som PT2372.

Ser absolutt ut som et nyttig verktøy.

Noen kommentarer:
Dersom vi ser på PT2351 og PT2352 så belegger 2351 spor 1 Steinsnes fram til klokken 05:45, 2352 belegger spor 1 fra klokken 05:45. Kan slike tilfeller flagges som advarsel og ikke feil da de indikerer at samme materiell skal fortsette med nytt tognummer.
Kan det bygges inn en kontroll av tognummer? Slik at vi får kontrollert om tog i samme retning har kun like eller ulike nummer og flagge det som advarsel?

Ellers er feilrapporten oversendt ruteplanlegger :-)
MVH
Dag Cato

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 1104
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Re: Planeringsverktyg för trafikspel

Inlägg av StefanFjällemark »

Vi har på några trafikspel lagt in vagnkurser som innebär att vagnar skall kopplas till och från under vägen. Det har fungerat sådär, man har ofta glömt det eller kopplat till fel vagnsgrupp.

Nu har jag äntligen lyckas få med dessa instruktioner med automatik i förarens tjänst. Det betyder att man får reda på vilka vagngrupper tåget skall bestå av vid avgång från utgångsstationen samt vilka vagngrupper som skall kopplas till och från under vägen. Uppgifterna härleds från de vagnskurserna som man lägger in i databasen.

Jag kommer att gå vidare med att lägga in lokbyten med samma automatik, samt att anmärkningarna om till/frånkoppling av vagnar och lok även kommer in i stationens instruktion.

Exempel på tjänst med koppla-till.JPG
Exempel på tjänst med koppla-till.JPG (93.12 KiB) Visad 2794 gånger
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Ordförande i Svenskt Modulforum och medlem i FREMO.

Skriv svar

Återgå till "El, elektronik och programvara"