Användarvillkor enlig GDPR

Allmäna diskussioner och information
Meddelande
Författare
Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 897
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Användarvillkor enlig GDPR

#1 Inlägg av StefanFjällemark » 2019-10-15, 18:51

Under 2019 har ModulSyds styrelse arbetat med att ta fram information i syfte att uppfylla kraven från General Data Protection Regulation (GDPR). I denna tråd kommer vi succesivt att lägga ut relevant information. Målet är att all information skall finnas tillgänglig och tillämpas senast från 1 januari 2020. Det ger dig möjlighet att ta ställning till villkoren innan de träder i kraft.

ModulSyd hanterar personuppgifter inom flera områden. Vi har identifierat tre målgrupper, och för varje grupp gäller egna villkor och hanteringsregler:
 1. Medlemmar i ModulSyd. Man är medlem i ModulSyd det kalenderår man betalar medlemsavgift för.
 2. Deltagare i forumet. Man är deltagare i forumet så länge man är registrerad och kan logga in under sitt alias.
 3. Deltagare på modulträff. Man är deltagare från det man anmält sig till en modulträff i ModulSyds regi.
I tråden blir det ett separat inlägg som beskriver villkoren enligt GDPR.
Utöver detta kommer ModulSyds styrelse att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med de föreningar som använder forumet.
Vill du läsa mer om GDPR kan du börja här.
Det går också bra att kontakta undertecknad som är GDPR-ansvarig i styrelsen.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Styrelsemedlem i ModulSyd och medlem i FREMO.

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 897
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Personuppgifter för medlem i ModulSyd

#2 Inlägg av StefanFjällemark » 2019-10-15, 19:17

Giltighet: nu och tills vidare

ModulSyd är en intresseförening där personer kan ansöka om medlemskap. I samband med att medlemskap ingås godkänner medlemmen nedanstående villkor för hur föreningen hanterar personuppgifter.

För person som ansöker om medlemskap, är medlem eller varit medlem under föregående kalenderår sparas följande uppgifter:
 • För- och efternamn, adress, postnummer och postort, e-postadress och telefonnummer sparas upp till ett år efter det år personen senast var medlem. Uppgifterna används för kommunikation med medlemmen och för påminnelser om medlemskap i upp till ett år efter att medlemskap utlöpt. Uppgifterna är tillgängliga för alla registrerade medlemmar på ModulSyds forum.
 • Uppgifter om betalningar sparas 10 år i enlighet med bokföringslagens krav.
Uppgifter om föreningsmedlem på ModulSyds forum, kan medlemmen själv se, kopiera och löpande korrigera sina uppgifter.

Medlem eller f.d. medlem kan aktivt begära att medlemsuppgifter raderas. Då raderas personen ur ModulSyds medlemsregister samt ur medlemslistan på forumet. Sådan begäran skall skickas till föreningens kassör, som verkställer begäran inom 90 dagar från att den inkommit. Eventuellt aktivt medlemskap avslutas samtidigt. Notera att personen inte tas bort som medlem i forumet, man kan ju vara medlem i forumet utan att vara medlem i ModulSyd.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Styrelsemedlem i ModulSyd och medlem i FREMO.

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 897
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Personuppgifter för forumanvändare

#3 Inlägg av StefanFjällemark » 2019-10-15, 19:36

Giltighet: nu och tillsvidare

Användare på ModulSyds forum är den som registrerat, blivit godkända som forummedlem och kan logga in. För användare som brukar ModulSyds forum används följande personuppgifter:
 • Det är inte möjligt för anonym användare att registrera sig på forumet och på så sätt få tillgång till personuppgifter. Registrering av ny forumanvändare kan endast utföras av behörig administratör.
 • Användarnamn som är unikt per registrerad användare och publik för alla som besöker forumet, även för anonyma besökare. Användarnamn är knutet till lösenord som endast användaren själv har tillgång till.
 • Inlägg kan endast göras av registrerad forumanvändare. Inlägg som görs i sluta grupper visas endas för registrerade användare med behörighet till gruppen. Övriga inlägg är publika för alla som besöker forumet, även för anonyma besökare.
 • Användaruppgifter såsom medlemsnummer, namn, adress, postadress, telefonnummer och visad e-postadress. Samtliga dessa uppgifter är tillgängliga för samtliga registrerade användare. Användaren har tillgång till samtliga uppgifter och själv kan korrigera dessa.
 • Dold e-postadress kan endast ses av forumets administratörer.
Forumanvändare eller dennes legale företrädare, som vill avsluta sitt konto i forumet måste meddela administratören om detta. Även om användares konto tas bort kommer inläggen att ligga kvar. Det är viktigt för sammanhang och historik i forumets diskussioner att trådar inte stympas på innehåll. ModulSyds styrelse anser att detta är förenligt med artikel 17 i GDPR som anger undantag för vad som måste raderas.

Administratör för forumet är ModulSyds styrelse och ställföreträdande administratör är Daniel Bergqvist.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Styrelsemedlem i ModulSyd och medlem i FREMO.

Användarvisningsbild
StefanFjällemark
Inlägg: 897
Blev medlem: 2014-09-01, 07:35
Ort: Stenungsund på Västkusten

Personuppgifter för deltagare i modulträff

#4 Inlägg av StefanFjällemark » 2019-10-15, 19:51

Giltighet: nu och tills vidare

När man anmäler sig till en modulträff i ModulSyds regi gäller följande för hantering av personuppgifter.
 • För- och efternamn, adress, postnummer och postort, e-postadress och telefonnummer används för kommunikation med deltagaren före, under och en tid efter träffen. Dessa uppgifter sparas maximalt ett år efter träffen avslutades och kan komma att användas för utskick av inbjudan till kommande träffar.
 • Uppgifter om deltagarnas moduler kan efter träffen förekomma i arkiverade banritningar som publiceras publikt. Dessa uppgifter är av allmänt intresse och tas inte bort i samband med radering av personuppgifter.
 • Vid anmälan till modulträff i föreningens regi krävs ibland uppgift om personnummer. Personnummer, för- och efternamn kan lämnas ut till hyrespartner eller myndighet i samband med t.ex. vistelse i träfflokalen under natten. Träffansvarig tillser att uppgifter utlämnade till tredje part återlämnas eller förstörs senast 30 dagar efter att träffen avslutats.
 • Uppgifter om betalningar sparas 10 år i enlighet med bokföringslagens krav.
För närvarande använder ModulSyd företaget Din Kurs AB som underleverantör av anmälningar till modulträffar. ModulSyd har tecknat ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med Din Kurs AB som reglerar deras användning av personuppgifter i förhållande till ModulSyd.
Hälsningar från Stefan på västkusten :geek:
Styrelsemedlem i ModulSyd och medlem i FREMO.

Låst

Återgå till "Allmänt"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst